Aktualności

 

„Dziecko chce być dobre.

Jeśli nie umie - naucz ...

Jeśli nie wie - wytłumacz
.

..Jeśli nie może - pomóż.”

Janusz Korczak

 

Wizja przedszkola

 Jesteśmy przedszkolem bezpiecznym, przyjaznym dzieciom i rodzicom oraz  nauczycielom i pracownikom. Pomagamy naszym wychowankom rozwijać umiejętności, zdolności, zaspokajać naturalne potrzeby ruchowe oraz kształtować u nich postawy prozdrowotne i proekologiczne.

 Misja przedszkola

 • Naszym najważniejszym zadaniem jest przygotować dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.
 • Nasze przedszkole pragnie pobudzić twórczą inwencję dziecka poprzez samorealizację w ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej.
 • Chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa, będziemy troszczyć się o zdrowie dzieci.
 • Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości.
 • Nasze działania wychowawczo-dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań innowacyjnych przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankiem i we współpracy z rodzicami i środowiskiem.
 • Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.
 • Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonalącą swój warsztat pracy, zapewniającą dzieciom wychowanie i edukację na najwyższym poziomie.
 • Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.
 • Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.
 • W naszych działaniach promujemy najwyższe wartości moralne, respektujemy prawa.
 • Zadbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola

 

Nasze zasady

 • Zaspokajamy potrzeby dziecka.
 • Organizujemy jego aktywność.
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od   potrzeb i możliwości dziecka.
 • Organizujemy środowisko umożliwiające nabywanie   kompetencji społecznych przez dziecko.
 • Integrujemy proces wychowania i edukacji.  

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Kobielicach
  Szkoła Podstawowa w Kobielicach, ul.Topolowa 42,43-262 Radostowice
 • 032 2125226

Galeria zdjęć