• Nasza szkoła korzysta z platformy EduPage, na której znajdziesz bieżące informacje z życia szkoły, aktualny plan lekcji i wiele innych informacji.
     • Potrzebujesz pomocy?

      Przemoc ze strony rówieśników, dyskryminacja, hejt w szkole i internecie. Brak zrozumienia przez dorosłych. Odebrana przez epidemię swoboda… Dramaty, które przeżywają młodzi ludzie, narastają błyskawicznie. Na pomoc medyczną trzeba długo czekać, ale wiele problemów można rozwiązać zwykłą rozmową. Od dziś działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12 i specjalny czat internetowy – darmowa poradnia psychologiczna dla dzieci i młodzieży.

     • PROJEKT CZYTELNICZY WKRĘCENI W CZYTANIE

      Projekt skierowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły i trwał od października do grudnia 2020r.

      Założeniem projektu było kształcenie nawyków czytelniczych uczniów, rozwijanie poszerzanie wiedzy o świecie, wspomaganie rozwoju emocjonalnego i moralnego dzieci oraz kształtowanie postaw dziecka. Zachęcanie uczniów do sięgania po literaturę, poprawa stanu czytelnictwa w szkole, rozwijanie wyobraźni dziecięcej, odwoływanie się do dziecięcych uczuć i wrażliwości, przygotowanie do poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów, doskonalenie umiejętności językowych, wyrabianie nawyków pożytecznego spędzania wolnego czasu, zapobieganie uzależnieniom od telewizji i komputerów, rozwijanie zainteresowań literackich, uświadomienie rodzicom roli książki i nawyku czytania w procesie edukacji i w życiu dziecka. Uczniom poszczególnych klas zostały przydzielone konkretne zadania do wykonania:

     • PODZIĘKOWANIA

      Drodzy rodzice, uczniowie SP Kobielic oraz wszyscy ludzie dobrych serc - pragniemy serdecznie podziękować, że nie pozostaliście obojętni i wsparliście naszą aukcję dla chorego na SMA Maciusia Cieślika.

      Dzięki Waszej hojności na Kiermaszu Charytatywnym, który odbył się 4 grudnia, udało się zebrać kwotę 16 267,10 zł.

  • Partnerzy

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Logowanie

  • Biuletyn informacji publicznej
  • Librus Synergia
  • Godziny dzwonków

   Środa 27.01.2021
  • Galeria zdjęć

    brak danych